Home Posao Šta je najvažnije prilikom kupoprodaje nekretnine

Šta je najvažnije prilikom kupoprodaje nekretnine

list nepokretnosti

Kupovina i prodaja nekretnina podrazumeva pronalaženje idealnog stambenog, poslovnog, ili prostora bilo kojih drugih namena. To može da bude u pitanju stan, kuća, lokal, čitava zgrada, kompleks objekata i slično. Za promet bilo kojim zemljištem ili objektom, važno je imati list nepokretnosti i mnogo drugih dokumenata. 

Pored dokumentacije koja je nezaobilazna za obavljanje zakonskih procedura, postoje opcije koje će proces kupovine ili prodaje nekretnine učiniti mnogo lakšim, bržim i efikasnijim. Ne samo da je moguće potražiti profesionalnu pomoć koja će obezbediti potrebnu dokumentaciju, između ostalog i list nepokretnosti, već je to i idealan način da se procedura realizuje validno, bezbedno i u potpunosti.

List nepokretnosti je jedan od najvažnijih dokumenata

Pored ugovora o kupoprodaji, list nepokretnosti je veoma značajan vlasnički papir, odnosno skup više povezanih listova, koji daje direktan uvid u vlasništvo i sve karakteristike date imovine. Pribavlja se u Službi za katastar u okviru svake opštine, pod nadležnošću Republičkog geodetskog zavoda. Danas je inovativan način ubrzane procedure nabavljanja omogućen putem podnošenja elektronskog zahteva na sajtu E katastar. Sastoji se iz delova koji se odnose na podatke o zemljištu, i o konkretnim objektima. Sveobuhvatan je i veoma detaljan, pa je moguće pogledati i različite premere i skice, prema potrebi podnosioca. 

Obezbeđuje uvid u broj vlasnika, njihovu podelu i postojanje određenih ograničenja poput hipoteke. Uz to, navode se tačne adrese, brojevi parcela i objekata, površina i namena, kao i lični podaci vlasnika. List nepokretnosti se nabavlja i za druge procedure i potrebe pored prometa – poklanjanje, nasledstvo i slično. Bitno je proveriti da li je nekretnina legalna, uknjižena, slobodna za prenos prava vlasništva i potpuno proverena u pogledu kvadrature, broja spratova ukoliko se radi o objektima i slično. To sve omogućava list nepokretnosti i zbog svoje sveobuhvatnosti, detaljnosti i informativnog karaktera, jedan je od osnovnih dokumenata različitih pravnih procedura koje se odnose na imovinu. 

Angažovanje profesionalaca – advokata i agencije

Kako bi se do lista nepokretnosti došlo na vreme, sastavio ugovor, proverila legalnost nekretnine, kao i obavio veliki broj drugih pravnih i ostalih radnji, kako sa stanovišta tražioca, tako i iz ugla prodavca, profesionalna pomoć je uvek dobro došla svima. Advokati su tu da pripreme kupoprodajni ugovor, provere cene, potrebnu dokumentaciju, a često se mogu angažovati i da u celokupnoj proceduri pripreme papira, ili njihovog proveravanja značajno pomognu, uz naravno određenu nadoknadu. 

Pored njih, iskusni agenti profesionalnih agencija na tržištu nekretnina imaju značajnu ulogu i veliku moć. Ne samo da mogu pronaći idealnu nekretninu za kupovinu, ili učiniti raspoloživu za prodaju atraktivnijom i primetnijom, već mogu i biti vodiči celokupnog procesa, bez ikakvog stresa i angažovanja kupca ili prodavca. 

Uz adekvatnu proviziju, agencije će učiniti da ponuda i tražnja budu uspostavljane na odličnom nivou uz zadovoljstvo obe strane. Advokat i agencija mogu da obave gotovo sve aktivnosti u vezi sa kupovinom ili prodajom nekretnine, od pribavljanja ili pripremanja dokumentacije, promocije, informisanja i mnogo toga drugog. 

List nepokretnosti jedan je od najvažnijih elemenata uspešne kupoprodaje, a pojedinci ih mogu nabaviti brzo i lako elektronskim ili ličnim putem. Pored toga, prilikom kupoprodaje nekretnine obavljaju se raznovrsni drugi poslovi, koji često mogu biti stresni, zahtevati čekanje i strpljenje. Kako bi se to izbeglo, angažovanje profesionalaca poput advokata ili agencije daje niz prednosti.