Home Posao Zakonska obaveza koja je oblikovana u osiguranje od autoodgovornosti

Zakonska obaveza koja je oblikovana u osiguranje od autoodgovornosti

osiguranje od autoodgovornosti

Usluge osiguranja razlikuju se prema dinamici otplate, periodu na koji se potpisuje ugovor, benefitima, obavezama i ograničenjima. Kada je u pitanju osiguranje od autoodgovornosti, u pitanju je spektar usluga društava koje su zakonska obaveza u skladu sa odredbama propisa bezbednosti u saobraćaju.

Osiguranje od autoodgovornosti mora se ugovoriti sa kompanijama koje se bave ovim uslugama najmanje jednom godišnje, odnosno prilikom registracije vozila. U pitanju su odredbe koje se tiču plaćanja premije osiguranja radi pokrića eventualnih šteta usled nezgode drugim učesnicima i trećim licima, a ne vozilu koje je prouzrokovalo nesreću na putevima. Ovaj tip osiguranja efikasno pokriva veliki broj rizika prilikom upravljanja motornim vozilima, ali isključivo učesnicima koji nisu odgovorni za nezgodu.

Osiguranje od autoodgovornosti pruža pokriće rizika i troškova usled nezgode

Učestvovanje u saobraćaju zahteva maksimalno poštvanje propisa, signalizacije i prava drugih učesnika. Podrazumeva se koncentracija bez izuzetka, odgovorno ponašanje i vožnja koja je uvek prilagođena stanju na putevima i postavljenim ograničenjima. Osiguranje od autoodgovornosti je vrsta usluga kompanija koje se odnose na pokriće štete usled nezgode drugim učesnicima u saobraćaju.

Ugovara se najčešće prilikom registracije i glasi na vozilo, a obavezno u tom trenutku ukoliko se prethodno ne obezbedi polisa jednom tokom godine. Za razliku od kasko opcije uz koju se pokrivaju troškovi i na sopstvenom vozilu, osiguranje od autoodgovornosti nadoknađuje izdatke štete drugim učesnicima i licima koja ne snose krivicu za eventualni nesrećni događaj. Polisa se dobija na osnovu zaključenog ugovora sa osiguravajućom kućom i važi do trenutka kada se obnovi u sledećoj godini.

Bezbednost kao prioritet uz jednostavnu proceduru za osiguranje od autoodgovornosti

Usluga društava za osiguranje od autoodgovornosti pruža se uz potpisivanje ugovora, kao obaveza vlasnika motornog vozila da obezbedi sopstvenu odgovornost u slučaju nezgode prema drugim učesnicima u saobraćaju. Pokriće štete vrši se iz osigurane sume koja se plaća kao premija prilikom registracije ili u drugom trenutku, barem jednom godišnje. To znači da se motorno prevozno sredstvo ne može registrovati bez polise autoodgovornosti, a takođe je otežavajuća okolnost što čak i da je odobreno, svi troškovi štete pokrivali bi se potpuno samostalno. Uz osiguranje od autoodgovornosti, nadoknada štete trećim licima koja nisu kriva za nezgodu pokriva kompanija kod koje je potpisan ugovor i dobijena polisa.

Eventualne nezgode koje su obuhvaćene ovom vrstom osiguranja su materijalne, finansijske i druge prirode, a konkretna suma premije utvrđuje se na predlog Narodne banke Srbije. Ono što je veoma važno istaći, jeste da osiguranje od autoodgovornosti podrazumeva polisu na samo vozilo, ne na vlasnika ili vozača, zbog čega će se šteta pokriti bez obzira na lice koje je upravljalo tokom nezgode. Dodatno, visina troškova koji se nadoknađuju direktno zavisi od osigurane sume, a sve preostalo može biti na samom klijentu.

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja zakonsku obavezu koja glasi na motorno vozilo, odnosno automobile i ugovara se najmanje jednom godišnje, obično prilikom registracije. U skladu sa propisima, uplaćuje se iznos premije za osiguranje, a u slučaju eventualne nezgode drugim učesnicima nadoknađuju svi troškovi, koji se procene kao posledica nesrećnog slučaja. Osiguranje od autoodgovornosti je potrebno svima i važan je element zaštite i podizanja nivoa bezbednosti na viši nivo.