Home Zanimljivosti Kako su nastale savremene online vesti

Kako su nastale savremene online vesti

najnovije vesti

Elektronski mediji vrlo su posećeni i praćeni u današnjem dobu. Kako najveći broj ljudi aktivno koristi mobilne telefone, savremene računare i moderne mreže, veliki deo društvenog života, informisanja i odnosa s javnošću, „preselio“ se upravo u svet interneta i integrisanih online komunikacija. 

Savremene online vesti su sve ono što se postavlja na internet, radi obaveštavanja javnosti o značajnim tokovima u određenim mestima, na nivou države, ali i regiona i sveta. Dok su se nekada vesti dana pratile isključivo u štampanim medijima, a zatim i programima radio stanica i televizijskih formata, danas se u najvećoj meri za te potrebe posećuju stranice interneta. 

Stvaranje brojnih portala za vesti na internetu

Internet je prostor koji ostavlja mogućnost za stvaranje brojnih inovacija i prezentovanje svih potrebnih sadržaja. Brojni mediji koji su prvobitno osmišljeni kao štampana izdanja – dnevne novine, magazini, časopisi i tematski formati, danas poseduje i sopstvene web sajtove za širenje informacija putem interneta. Kako se u online svetu nalazi veliki broj korisnika, potencijalnih i stvarnih posetilaca različitih stranica, to je odličan način za privlačenje nove publike na medijski sadržaj – najnovije vesti. Pored toga, elektronski mediji kao što su televizijske kuće, kreirale su portale sa najrazličitijim sadržajima, od kojih su upravo vesti dana jedne od najzastupljenijih. 

Paralelno sa tim procesom, najveći broj medija danas pored sopstvenih sajtova i stranica, imaju i naloge na društvenim mrežama, na kojima „dele“ linkove ka najvažnijim događajima, inovacijama i generalno svim vrstama vesti iz zemlje i sveta. Ovakav postupak stvaranja brojnih portala za vesti na internetu, realizovan je kada se uvideo veliki značaj online sveta za brzo, efikasno i detaljno širenje informacija u formi slike, video zapisa, teksta ili njihove kombinacije.

Online vesti – informisanje i komunikacija

Za razliku od svih oblika medija i načina oglašavanja do pojave interneta kada je bilo karakteristično isključivo saopštavanje vesti javnosti, danas je situacija znatno drugačija i unapređena. Komunikacija sa javnošću uglavnom je jednosmerna i odnosi se na plasiranje vesti dana, saopštenja za javnost ili prenošenje izjava medijskih ličnosti. Sa druge strane, online vesti ostavljaju prostora i za uspostavljanje dvosmerne komunikacije, kako direktno, tako i indirektno. Na televiziji se mogu pogledati različite vesti koje podrazumevaju uključivanje i aktera događaja, njihove izjave, kao i povremeno stavove i mišljenja prolaznika i građana. Sve to, najčešće se gotovo automatski postavlja i na web portale medija. 

Internet je znatno naprednija platforma, koja ne samo da privlači i zadržava, već i daje prostora da veliki broj posetilaca učestvuje na forumima. Dodatno, na sajtovima bilo koji korisnik, sa ili bez registracije, može ostaviti određeno pitanje, postaviti komentar i izneti mišljenje o određenoj temi. Uz to, društvene mreže takođe omogućavaju dvosmernu komunikaciju, pa kada su u pitanju vesti dana često i diskusije i razmene mišljenja velikog broja ljudi. To je unapredilo i integrisalo komunikacije u današnjem vremenu, jer prethodno nije bilo izvodljivo niti zastupljeno. 

Savremene online vesti privukle su veliku pažnju i postale jedan od najvažnijih elemenata interneta. Pored toga što su omogućile kombinovanje prednosti svih do tada dostupnih medija, pružile su priliku za uključivanje javnosti, komentarisanje vesti, ocenjivanje i ostavljanje sveukupnog utiska o određenoj temi ili oblasti.