Home Zdravlje Zašto je osiguranje od autoodgovornosti zakonska obaveza za svako vozilo?

Zašto je osiguranje od autoodgovornosti zakonska obaveza za svako vozilo?

Obezbeđivanje sigurnosti vozila tokom kretanja na ulicama, kao i prilikom parkiranja, značajna je za svakodnevnicu ljudi, posebno zbog raznovrsnih rizika oštećenja, otuđivanja i eventualnih troškova. Osiguranje vozila potrebno je bez obzira na generaciju, snagu, performanse i dinamiku kretanja na putevima, zbog čega je neophodno obezbediti zaštitu ne samo zbog sebe, već i drugih učesnika u saobraćaju.

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja uslugu koja se pruža kao zakonska obaveza i glasi na svako prevozno sredstvo, bez izbora samog vlasnika da li želi ili ne da bude na ovaj način obezbeđeno u saobraćaju. Konkretno, osiguranje od autoodgovornosti štiti druge učesnike u saobraćaju i treća lica u slučaju nezgoda, povreda i spleta nesrećnih okolnosti, i njima nadoknađuje štetu iz definisane sume vozila koje je prouzrokovalo udes.

Osiguranje od autoodgovornosti štiti sve nedužne za nezgodu i štetu

Za razliku od kasko osiguranja koje se zasniva na dobrovoljnoj osnovi ugovaranja i ne prepoznaje pravilo krivice, autoodgovornost mora se obezbediti po dejstvu sile zakona, štiteći nedužne učesnike u nezgodi. Osiguranje od autoodgovornosti zasniva se na kupovini polise uvek prilikom registracije vozila, odnosno najmanje jednom godišnje, kao i u slučaju promene vlasništva i glasi na samo prevozno sredstvo. To znači da bez obzira ko se nalazi za volanom, u slučaju da vozilo osiguranika prouzrokuje saobraćajnu nezgodu i izazove štetu drugom licu, automobilu, pešaku i ostalim učesnicima, troškovi se nadoknađuju iz osigurane sume izazivača udesa.

Dejstvo sile zakona u ovom slučaju važno je kako bi se maksimalno preuzela odgovornost za nezgodu i efikasno nadoknadili troškovi svim učesnicima. Dok kasko osiguranje nadoknađuje štetu na sopstvenom vozilu, autoodgovornost vodi računa o tome da svi nastali troškovi budu isplaćeni drugim licima oštećenim u spletu nesrećnih okolnosti.

 

 

Osiguranje od autoodgovornosti važno je zbog podrške i pokrića štete drugima

Kako često nedužna lica pretrpe značajnu fizičku i materijalnu štetu u saobraćajnim nezgodama, važno je da imaju podršku i pokriće u takvim neželjenim i iznenadnim situacijama. Osiguranje od autoodgovornosti posvećuje pažnju upravo nedužnim licima i nadoknađuje štetu na vozilima u situacijama kada je grešku napravilo osigurano vozilo. Na osnovu popunjenog Evropskog lista, sastavljenog zapisnika o događaju i detaljne procene štete, u kratkotrajnoj proceduri vrši se nadoknada svih nastalih troškova, kako bi se vozila što pre vratila u redovno stanje i upotrebu.

Svi nastali novčani izdaci isplaćuju se od strane osiguravajuće kuće kod koje vozilo koje je izazvalo nezgodu ima obezbeđenu polisu. Kasnije, sve što je evidentirano i isplaćeno deo je osigurane sume vozila na koje glasi polisa, a dodatni troškovi mogu se naplatiti prilikom registracije vozila, ili u ratama od strane osiguranika. U svakom slučaju, cilj koji ima osiguranje od autoodgovornosti jeste blagovremena zaštita osoba i vozila koja nisu kriva za saobraćajnu nezgodu, a pretrpela su štetu, uz efikasnu isplatu svih procenjenih troškova.

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja kategoriju usluge koju pružaju profesionalne i iskusne agencije, u cilju pokrića rizika od nezgode u saobraćaju licima koja nisu izazvala udes. Zasniva se na kupovini polise koja se mora obezbediti prilikom registracije, kao i u slučaju promene vlasništva nad vozilom, što je zakonska obaveza za svako vozilo, bez izuzetka i promena.