Home Zanimljivosti Značaj redovnog čišćenja DPF filtera 

Značaj redovnog čišćenja DPF filtera 

Čemu služi DPF filter

Kada je u pitanju DPF filter, ovaj izraz nije pravilan jer DPF na engleskom znači „Diesel Particulate Filter“. Dakle, reč filter je već uključena u ovoj skraćenici pa je ovde suvišna. Međutim, da bi čitaocima bilo lakše da razumeju značaj ovog filtera, koristiće se nepravilan izraz. 

Još od davnina, čovek često nesvesno ili svesno uništava životnu okolinu. Upravo iz tog razloga, povećali su se ekološki normativi i kada su u pitanju savremeni automobili. Na prostoru SAD-a postavljeni su prvi standardi za korišćenje DPF filtera, i to još osamdesetih godina prošlog veka. Prvo su korišćeni isključivo na radnim mašinama, a kada se pokazala efikasnost ovog filtera, postepeno je počela i primena na motornim vozilima. Tada je nastalo pravilo da svaki autmobil koje koristi dizel gorivo mora da ima i DPF filter. Zakon o obaveznom posedovanju DPF filtera je donet 2009. godine, ali su pojedini automobili ovaj filter imali i ranije. Zadatak DPF filtera jeste da smanji izbacivanje kancerogenih čestica u atmosferu, i na taj način se više vodi računa o zaštiti životne sredine, tako da danas ne postoje novi dizelaš koji ne poseduje DPF filter. 

Čišćenje DPF filtera

Postoji nekoliko stvari koje mogu da oštete DPF filter, a jedan od najvećih problema jeste gradska (stani-kreni) vožnja. Iz tog razloga, mnogi ljudi savetuju vlasnicima automobila da povremeno izađu na autoput kako bi automobil, pri većoj, istoj brzini samostalno očistio filter. Tom prilikom, neophodno je voziti najmanje 30 minuta brzinom od najmanje 60 km/h i da pritom broj obrtaja motora bude od 3000 do 3500 po minutu. Sa druge strane, ovakva generalizacija je nezahvalna, jer ovakav način DPF čišćenja zavisi od modela automobila, stanja filtera, kao i nekih drugih faktora. 

Drugi način kako se može zaštiti DPF filter jeste povremenim dodavanjem i korišćenjem aditiva koji ga štite. Aditivi se dodaju u rezorvoar za gorivo, i njihov zadatak je da smanje tačku zapaljena čestica u čađi u filteru, a pored toga obnavljaju materijale koji se nalaze u samom filteru. 

Na samom kraju, kao treći način čišćenja DPF filtera jeste profesionalno čišćenje u servisu. Naime, kada filter ne može sam da se izbori sa zapušenim filterom, čišćenje se moće obaviti u brojnim firmama u kojima se koristi uglavnom Eco Blaster tehnologija. Tokom postupka filter mora da se zagreje na vrlo visokoj temperaturi dok je u mašini, a posle toga se tretira odgovarajućim hemijskim sredstvima koja ga na taj način osvežavaju i produžavaju mu život. Kada je u pitanju profesionalno čišćenje, postoji nekoliko koraka, a to su:

  1. Otići i proveriti stanje filtera kod servisera. Tražiti pismeni izveštaj o stanju DPF filtera;
  2. Serviser skida filter sa vozila i javlja vam da ga preuzmete;
  3. Kada preuzmete filter, vrši se čišćenje, tretman odgovarajućim hemikalijama, i na samom kraju izlazna kontrola;
  4. DPF filter se isporučuje i dobija se dokumentacija kojom se potvrđuje njegovo čišćenje, kao i garancija o ispravnosti istog;
  5. Poslednji korak jeste da prilikom vraćanja, serviser montira filter i poništava kodnu grešku. U slučaju da se ona ne može poništiti, onda računar automobila će je sam ukloniti i to prilikom prve aktivne regeneracije DPF filtera.