Home Zdravlje Šta je otoplastika – priprema i tok operacije

Šta je otoplastika – priprema i tok operacije

operacija usiju

Operacija ušiju ili otoplastika je hiruški zahvat kojim se menja oblik, veličina i pozicija ušiju. Ukoliko postoji bilo kakav vid deformiteta ušne školjke predlaže se otoplastika kako bi se deformitat korigovao i postigao lepši estetski izgled. Isto tako, operacija ušiju vrši se i ukoliko postoji zdravstveni problem, gde deformitet uha ometa njegovu funkciju. Ušne školjke se mogu podvrći operaciji i ukoliko se deformitet stvori nakon povrede. Sama operacija traje između 1-2 sata i vrši se u lokalnoj ili totalnoj anesteziji.

Kada postoji određeni urođeni deformitet, operaciji ušiju se ne pristupa pre 5-6 godine starosti, osim u izuzetnim slulajevima, kada se može izvršitit blagi hiruški zahvat.

Kada se radi operacija

Kao što smo naveli, operaciji se pristupa nakon punih pet godina života, kod dece koja imaju urođeni deformitet kao što je klempavost, velike ušne školjke u odnosu na dimenzije glave. Ono što je važno jeste da se otoplastika vrši samo spolja i ne utiče na sluh i zdravlje ušiju. Operacija ušiju se može izvoditi na jednom uhu ili na oba u zavisnosti od potreba.

Priprema i tok operacije

Pre operacije ušiju, potrebno je konsultovati se sa lekarom i informisati i dobrobitima ali i posledicama ovog hiruškog zahvata. Nakon toga, lekar pristupa ušima kako bi se obavio detaljan pregled, a zatim se uzimaju anamnestički podaci i zdravstvena istorija pacijenta. Ukoliko je pacijent starija osoba, može dobiti određene savete  smernice za pripremu pred operaciju kao što su balansirana ishrana i smanjenje cigareta koje ometaju cirkulaciju i protok krvi do tkiva, koji nakon operacije zarastaju. Isto tako, pre operacije potrebno je da pacijent obavesti lekara o terapiji ukoliko je uzima, kako bi lekar imao potpuni uvid u pacijentovi stanje i kontrolisao hiruški process koji se obavlja u anesteziji. Možda će u neki slučajevima, lekar pacijenta savetovati sa prestankom uzimanja terpaije u procesu operacije.

Operacija ušiju najčešće se izvodi u ordinacijama, od strane plastičnog hirurga, pod lokalnom ili opštom anestezijom. Iza ušne školjke, pravi se rez kako bi se omogućo bolji pristup hrskavici. Nakon toga, hrskavica se oblikuje i postavlja u pravi položaj, koja se na kraju fiksira koncima.

Postoperatvini tok i oporavak

Nakon završene operacije, pacijent ostaje nekoliko sati u ordinaciji kako bi se pratile reakcije nakon zahvata. Najčešće neželjene rakcije koje se mogu pojaviti nakon operacije ušiju jestu krvarenje, reakcija na anesteziju, upala šavova, koja zahteva hitnu intervenciju. Od kasnijih kompikacija mogu se javiti ožiljci, asimetrija usled nepravilnog zarastanja, i nezadovoljstvo pacijenta novim izgledom svojih ušiju, nakon čega se operacija može ponoviti.

Nakon operacije mogu se pojaviti i svrab ili peckanje iza ušne školjke, posebno u procesu zarastanja, Takođe, ponekad se mogu stvoriti otok i crvenilo kao reakcija tela na zahvat, kada je ptrebno posetiti lekara radi otklanjanja nedoumica. lada se treba konsultovsti sa lekarom oko ublažavanja ovih tegoba. Pacijentima se preporučuje i često menjanje strana u ležećem položaju kako bi se smanjio pritisak na samo jedno uho. Isto tako, prliko oblačenja i svlačebja gaarderobe potrebno je biti obazriv, a najbolje je nostiti odeću naa kopčanje. Na kraju procesa, odlaskom na kontrolu, lekar skida šavove i dalje savetuje o svakodnevnim aktivnostima kojima se pacijent može prepustiti sa novim izgledom i samopouzdanjem.